Themadiensten

In samenwerking met de lokale scholen in de gemeente Nunspeet, worden er themadiensten georganiseerd. De kinderen behandelen in de week voorafgaand aan de themadienst een onderwerp. De themadienst in de EGN sluit hierbij aan en is voor een groot deel op de kinderen gericht.  De (knutsel)werkjes die de kinderen op school hebben gemaakt, worden in de gemeente opgehangen en vaak wordt er aan de hand daarvan met de kinderen (en overige gemeenteleden) doorgepraat over het thema dat is behandeld.