Themadiensten

In samenwerking met de lokale scholen in de gemeente Nunspeet, worden er themadiensten georganiseerd. Het onderwijs op school sluit aan bij hetgeen in de gemeente aan bod komt. De (knutsel)werkjes die de kinderen op school hebben gemaakt, worden in de gemeente opgehangen en vaak wordt er aan de hand daarvan met de kinderen (en overige gemeenteleden) doorgepraat over het thema dat is behandeld.