Contact informatie

Voel je vrij om contact op te nemen met onze gemeente door te mailen naar secretariaat@egnunspeet.net .
Er wordt uiteraard vertrouwelijk en integer omgegaan met informatie die bij ons binnenkomt.

Oudsten:
H. Rekers
D. van Klingeren
H. van Klingeren
oudsten@egnunspeet.net

Diakenen:
R. Drost
W. Drost
J. IJskes

Financieel:
Evangelische Gemeente Nunspeet
NL59 RABO 0310 4706 76
ANBI fiscaalnummer: 8188 37 172

Secretariaat:
secretariaat@egnunspeet.net