Stichting Evangelisch Meldpunt

Evangelische Gemeente Nunspeet is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM).

SEM is in het leven geroepen om leidinggevenden te ondersteunen in betrouwbaar en transparant leiderschap en slachtoffers recht te doen bij grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 085 - 488 14 40.

https://www.wijzijnsem.nl/