Over ons

De Evangelische gemeente Nunspeet (EGN) is opgericht eind 1994. Een groepje mensen uit Harderwijk en Nunspeet kwam samen in Harderwijk om te bidden voor Nunspeet. Later is men begonnen met het organiseren van bijeenkomsten in Nunspeet. Deze bijeenkomsten namen toe in frequentie, tot men iedere week bij elkaar kwam en een nieuwe gemeente geboren was. Deze nieuwe gemeente had vooral aantrekkingskracht op mensen die op zoek waren naar een nieuwe kerkvorm.

We zijn nu al weer heel wat jaren verder en er hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden.

Gastvrij, groeiend, actief, gepassioneerd en betrokken, een aantal kenmerken waarmee we de gemeente van nu in het kort kunnen omschrijven. De gemeente bestaat uit circa 200 ingevoegde leden. Er is sprake van een stabiele basis van mensen die al jarenlang, zo niet sinds de oprichting, bij de gemeente betrokken zijn. Daarnaast heeft de gemeente altijd veel aantrekkingskracht gehad op jongeren. Er zijn in de loop van de tijd veel jongeren tot geloof gekomen, opgebouwd en toegerust. Ook veel gezinnen en mensen die vanuit andere kerken op zoek waren naar een nieuwe gemeente, hebben inmiddels hun plek gevonden binnen de EGN.

Wij zijn ons ervan bewust dat we een ‘lerende’ gemeente zijn; met elkaar groeien we gezamenlijk in het kennen van Jezus Christus. Wij realiseren ons dat we als lokale gemeente deel uitmaken van de plaatselijke en wereldwijde gemeente. Samen vormen wij het complete lichaam van Jezus, zoals dit in de bijbel naar voren komt.

We willen als gemeente Gods wil zoeken en uitvoeren en de Heilige Geest Zijn werk laten doen in onze samenkomsten. We vinden het belangrijk God te zoeken door lofprijs, aanbidding, gebed en het delen van Zijn woord. We verlangen er naar om het  Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, te verkondigen in onze samenkomsten maar ook ver daarbuiten.